מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

אנו אוספים את המידע שבטופס הפניה אליכם במטרה לשפר את השירות ולפנות אליכם בהמשך לפניתכם.

אנו לא מעבירים את המידע לגורמי צד שלישי או עושים בו שימוש מעבר למטרה המוצהרת בגינה אספנו את המידע.

בנוסף אנו משתמשים בטכנולוגיה שמאפשרת לנו לפנות אליכם במידה ונכנסתם לאתרינו אך לא קיבלתם מענה הולם מכל סיבה שהיא.

 

תודה

צוות קינג-דיויד

קינג דיויד

​02-5021633

 

פייסבוק קינג דיויד

מצא אותנו!